Toon Nederlandse versie
 
     
 
 

Privacy statement

Alle door u op het contactformulier ingevulde dan wel op andere wijze door u aan ons verstrekte (persoons)gegevens worden verwerkt in verband met een (eventuele) deelname in één of meerdere van onze vastgoedfondsen en/of om u te voorzien van informatie hieromtrent. Wij houden ons hierbij aan de vereisten zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Door aan ons de bedoelde gegevens ter beschikking te stellen geeft u ons toestemming tot bedoelde verwerking. De door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt anders dan in het kader van werkzaamheden voor en informatievoorziening over de vastgoedfondsen van Neddex. U heeft altijd het recht uw gegevens in te zien, te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen.


| home |

 

© 2024 Neddex Vastgoedfondsen | disclaimer | privacy